Grangetown Growing Winter Veg Workshop

Grangetown Growing Winter Veg Workshop

10th Nov 2018 10am - 12:30pm

Buy Grangetown Growing Winter Veg Workshop Tickets

Grangetown Growing Winter Veg Workshop
E-Ticket
£9.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Grangetown Growing Winter Veg Workshop
E-Ticket
£4.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Grangetown Growing Winter Veg Workshop
E-Ticket
£1.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

Growing Street Talk Workshop: Growing Winter Vegetables

Saturday 10th November 10am – 12.30pm

Grangetown Hub, Havelock Place, CF11 6PA

Limited places! Please book at growing-street-talk.eventcube.io

Come to our first gardening workshop!

·  sow broad beans & garlic to take home

·  meet & chat with other locals interested in gardening

·  get ideas to improve your front garden or street frontage

·  try our tasty broad bean & garlic hummus

Growing Street Talk is an exciting new project for people living in Grangetown & Splott wards. The project will deliver a range of practical gardening workshops, bring residents together to improve their front gardens & help make streets greener, cleaner & friendlier

facebook.com/GST.TSyS   |   twitter.com/GST_TSyS   |   instagram.com/gst.tsys   |   growingstreettalk@gmail.com

Growing Street Talk is run by UpFront Gardens CIC, supported by our community partners Keep Splott Tidy and Pentre Gardening Club and the Big Lottery.


Gweithdy Tyfu Sgwrs y Stryd: Tyfu Llysiau’r Gaeaf

Dydd Sadwrn, 10ed o Dachwedd  10y.b – 12.30y.p

Hub Grangetown, Lle Havelock, CF11 6PA

Lleoedd cyfyngedig!

Archebwch eich lle ar growing-street-talk.eventcube.io

Dewch i’n gweithdy garddio cyntaf!

·  Hau ffâ a garlleg i cymrud gartref

·  Cwrdd a sgwrsio efo pobl lleol sydd â diddordeb mewn garddio

·  Cael syniadau i wella’ch gardd flaen neu ffryntiau stryd

·  Rowch gynnig i’n hummws ffâ a garlleg blasus!

Cynllun cyffrous newydd yw Tyfu Sgwrs y Stryd i bobl sy’n byw yn wardiau Splot & Grangetown. Bydd y cynllun yn ddarparu nifer o weithdai garddio ymarferol, dod â thrigolion at eu gilydd i wella eu gerddi ffrynt & helpu gwneud strydoedd yn gwyrddach, yn lanach & chyfeillgar.

facebook.com/GST.TSyS   |   twitter.com/GST_TSyS   |   instagram.com/gst.tsys   | growingstreettalk@gmail.com

Mae Tyfu Sgwrs y Stryd yn cael ei redeg gan Gerddi Amlwg CIC, gyda chefnogaeth gan ein partneriaid cymunedol Cadwch Splott yn Daclus ac Clwb Garddio Pentre a'r Loteri Fawr.