Growing Street Talk Project Launch (Grangetown)

Growing Street Talk Project Launch (Grangetown)

13th Oct 2018 10am - 12pm

Buy Growing Street Talk Project Launch (Grangetown) Tickets

Growing Street Talk Project Launch (Grangetown)
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sale Ended

Event Details

Growing Street Talk - a street-based gardening project with a difference!

Growing Street Talk is an exciting new project for people living in Grangetown & Splott. The project will deliver a range of practical gardening workshops, bring residents together to improve their front gardens and street frontages & help make the local streets greener, cleaner & friendlier.

At the launch you'll have a chance to

·  meet neighbours and new people

·  find out how you can get involved

·  help plan the gardening workshops

·  take away your free edible plant

·  book your free place on our first gardening workshop 

Everyone is welcome! Come along and be part of this exciting new project!

Growing Street Talk is run by UpFront Gardens CIC, supported by our community partners Keep Splott Tidy and Pentre Gardening Club and the Big Lottery.


Tyfu Sgwrs y Stryd- prosiect garddio ar y stryd ond gyda gwahaniaeth!

Mae Tyfu Sgwrs y Stryd yn brosiect newydd a chyffroes i bobl sy'n byw yn Grangetown a Sblott. Bydd y brosiect yn ddarparu amrwyiaeth o weithdai garddio ymarferol, yn dod â thrigolion at ei gilydd i wella eu gerddi blean a hefyd yn gwneud y strydoedd lleol yn wyrddach, yn lanach ac yn fwy cyfeillgar.

Yn y lansiad, cewch gylfe i

·  cwrdd â chymdogion a phobl newydd

·  darganfod sut y gallwch chi gymrud rhan

·  helpu i gynllunio'r gweithdareddau garddio

·  derbyn eich planhigyn bwytadwy am ddim

·  archebu'ch lle am ddim ar ein gweithdy garddio cyntaf

Mae croeso i bawb! Dewch draw i fod yn rhan o'n prosiect newydd a chyffroes!

Mae Tyfu Sgwrs y Stryd yn cael ei redeg gan Gerddi Amlwg CIC, gyda chefnogaeth gan ein partneriaid cymunedol Cadwch Splott yn Daclus ac Clwb Garddio Pentre a'r Loteri Fawr.